Kulüp ve Lisans İşlemleri

 

KULÜP TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR    SPOR DALI (BRANŞ) İLAVESİNDE İSTENİLEN BELGELER
BELGELER 2 İNCE KLASÖR DOSYA HALİNDE DÜZENLENECEKTİR. 1 Dilekçe
1  Dilekçe 2 Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak)
2 Derneğin; Gençlik, Spor veya Gençlik ve Spor Kulübü olarak Tescil edilmesi için Kulüp tüzüğünün mevzuata uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı ile Kulüp Tüzüğünün tasdikli örneği. (Tüzük Onay Tarihinden itibaren 6 ay geçmişse Genel Kurul Sonuç Bildirgesi) 3 Spor dalı ilavesi veya değişikliğine ait kulüp yönetim kurulu kararı.(Karar defterinin tasdikli fotokopisi)
   
4 Kulübün taahhüt ettiği spor dalında veya gençlik faaliyeti türünde çalışmaların yürütüleceği yerin tapusu veya yapılan kontrat fotokopisi ya da tesisten alınan resmi yazı.(Tesis tahsis yazısı.)
 
3 Yönetim kurulu kararı fotokopisi. (Yeni tescil olacak kulübün adı, forma rengi, açılacak branşların isimleri karar defterinde belirtilecektir.) (karar defterinin tasdikli fotokopisi) 
  5 İlave edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için (her branş için ayrıen az 2. kademe, ihtisas kulüpleri için 3. kademe antrenör belgesinin;  aslı veya ilgili kurumlarca tasdikli sureti ile görevlendirilen kişilerle (antrenörler, liderler,eğitmenler...) yapılan sözleşmelerin fotokopisi.
 
4 Sporla ilgili ise, Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi; gençlikle ilgili ise, Gençlik Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi)
 
5 Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak) 6 Antrenörlerin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah adresleri; çalışıyor ise, mesleği ve iş adresleri.
6 Kulübün vergi numarası ve vergi dairesinin ismi.  
7 Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için (her branş için ayrı)  en az 2. kademe, ihtisas kulüpleri için 3. kademe antrenör belgesinin; Gençlikle ilgili tescil işlemlerinde ise taahhüt edilen gençlik faaliyeti türlerinde görevlendirilecek gençlik liderleri ve eğitmenler için Genel Müdürlükçe veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerin aslı veya ilgili kurumlarca tasdikli sureti ve görevlendirilen kişilerle (antrenörler, liderler,eğitmenler...) yapılan sözleşmelerin fotokopisi. 7 İlave edilecek spor dalı Atıcılık  ve Avcılık yada Halk  Oyunları ise, kulüp merkezinde bulundurulacak silahların cinsi, nevi ve miktarlarının belirtildiği, Emniyet müdürlüğünden alınan izin yazısı.
   
8 En son yapılan genel kurul sonuç bildirgesi. (Her sezon 1 defa)
 
9 Kulüp İmza sirküleri ve yetki belgesi (Her sezon 1 defa)
   
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1 Dilekçe
8 Antrenörlerin kimlik fotokopileri, ikametgah adresleri, çalışıyor ise mesleği ve iş adresleri. 2 Kulüp tüzüğünün değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul kararı. 
   
9 Kulübün taahhüt ettiği spor dalında veya gençlik faaliyeti türünde çalışmaların yürütüleceği yerin tapusu veya yapılan kontrat fotokopisi ya da tesisten alınan resmi yazı.(Tesis tahsis yazısı.) 3 Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
  4 Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
 
5 Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak)
10 Spor kulübü, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum veya kuruluşların, kulübün kuruluşuna ilişkin vereceği izin yazısı.    
  İSİM-RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1 Dilekçe
11 Mevcut üye listesi ve Dernek Kuruluş Bildirimi 2 Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı. (Karar defterinin tasdikli fotokopisi)
12 Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı. Tüzükte Belirtilmemişse.  
  3 Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
13 Kulüp İmza sirküleri ve yetki belgesi  
14 Banka hesap numarası 4 Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak)
15 Tescil İşlemi Atıcılık , Avcılık ve Halk Oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden kulüp merkesinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten izin yazısı.   Not :Kulüpler tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden yeniden isim değişikliği yapamazlar.
 
LİSANS ÇIKARMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER   VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Kulüp sporcuları için 2 adet Tescil Fişi ile 3 adet fotoğraf;  ferdi sporcular için 1 adet Tescil Fişi ile 2 adet fotoğraf (resimler tescil fişine yapıştırılmış ve bilgisayarda doldurulmuş olacak) 1 Eski lisans
  2 1 Fotoğraf 
3  EK-5 Sağlık Raporu, EK-6 Beyan Formu için tıklayınız...
 
2  EK-5 Sağlık Raporu, EK-6 Beyan Formu için tıklayınız...
  TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
3 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi (Spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir.) 1 Kulüp sporcuları için 2 adet Tescil Fişi ile 3 adet fotoğrafferdi sporcular için 1 adet Tescil Fişi ile 2 adet fotoğraf (resimler tescil fişine yapıştırılmış ve bilgisayarda doldurulmuş olacak)
   
4 Nüfus cüzdanı Aslı veya Kurumca onaylı örneği. 2 İlişiksiz belgesi (Taahhütname ve imza sirküleri ile birlikte)
5 Sporcunun mail adresi, telefonu, mesleği, ikametgah adresi ve çalışıyorsa iş adresi eksiksiz olarak tescil fişinde belirtilecektir.  
  3 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi (Spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir.)
 
6 Tescil fişinin sağ kenarı sporcu tarafından imzalanacaktır.
7 Tescil fişinin sol üst kısmında branş belirtilecektir. 4  EK-5 Sağlık Raporu,  EK-6 Beyan Formu için tıklayınız...
8 Ferdi sporcularda 18 yaşını doldurmamış sporcuların Velisi, Merkez İlçede bizzat il müdürlüğüne gelerek imza atacak. Eğer merkez ilçe dışında ise Velisi ilçe müdürlüklerinde imza atacak, ilgili memur yanımda imza atmıştır diye belirterek imzalayacaktır.  
  5 Nüfus cüzdanı Aslı veya Kurumca onaylı örneği.
6 Sporcunun mail adresi, telefonu, mesleği, ikametgah adresi ve çalışıyorsa iş adresi eksiksiz olarak tescil fişinde belirtilecektir.
 
BÜTÜN EVRAKLAR TASDİKLİ MÜHÜRLÜ VE İMZALI OLACAKTIR.
ÖNEMLİ NOT: Kulüpler Son yapılan  Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ile Kulüp İmza Sirküleri ve Yetki Belgesini getirmek zorundalar, aksi taktirde işlemleri yapılmayacaktır.