Kulüp ve Lisans İşlemleri

KULÜP TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR           

 • Dilekçe
 • Derneğin; Gençlik, Spor veya Gençlik ve Spor Kulübü olarak Tescil edilmesi için Kulüp tüzüğünün mevzuata uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı ile Kulüp Tüzüğünün tasdikli örneği. (Tüzük Onay Tarihinden itibaren 6 ay geçmişse Genel Kurul Sonuç Bildirgesi)
 • Yönetim kurulu kararı fotokopisi. (Yeni tescil olacak kulübün adı, forma rengi, açılacak branşların isimleri karar defterinde belirtilecektir.) (karar defterinin tasdikli fotokopisi)
 • Sporla ilgili ise, Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi; gençlikle ilgili ise, Gençlik Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi)
 • Kulüp Bilgi formu (Bilgisayarda doldurulacak - 3 adet)
 • Kulübün vergi numarası ve vergi dairesinin ismi.
 • Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için (her branş için ayrı) en az 2. kademe, ihtisas kulüpleri için 3. kademe antrenör belgesinin; Gençlikle ilgili tescil işlemlerinde ise taahhüt edilen gençlik faaliyeti türlerinde görevlendirilecek gençlik liderleri ve eğitmenler için Genel Müdürlükçe veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerin aslı veya ilgili kurumlarca tasdikli sureti ve görevlendirilen kişilerle (antrenörler, liderler, eğitmenler...) yapılan sözleşmelerin fotokopisi.
 • Antrenörlerin kimlik fotokopileri, ikametgâh adresleri, çalışıyor ise mesleği ve iş adresle
 • Kulübün taahhüt ettiği spor dalında veya gençlik faaliyeti türünde çalışmaların yürütüleceği yerin tapusu veya yapılan kontrat fotokopisi ya da tesisten alınan resmi yazı. (Tesis tahsis yazısı)
 • Spor kulübü, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum veya kuruluşların, kulübün kuruluşuna ilişkin vereceği izin yazısı.
 • Mevcut üye listesi ve Dernek Kuruluş Bildirimi
 • Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı. Tüzükte Belirtilmemişse.
 • Kulüp İmza sirküleri ve yetki belgesi (Noter Tasdikli Olacak)
 • Banka hesap numarası
 • Tescil İşlemi Atıcılık, Avcılık ve Halk Oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten izin yazısı.

Not: Belgeler 2 ince klasör dosya halinde düzenlenecektir.

 

SPOR DALI (BRANŞ) İLAVESİNDE İSTENİLEN BELGELER

 • Dilekçe
 • Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak)
 • Spor dalı ilavesi veya değişikliğine ait kulüp yönetim kurulu kararı.(Karar defterinin tasdikli fotokopisi)
 • Kulübün taahhüt ettiği spor dalında veya gençlik faaliyeti türünde çalışmaların yürütüleceği yerin
 • İlave edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için (her branş için ayrı)en az 2. kademe, ihtisas kulüpleri için 3. kademe antrenör belgesinin aslı veya ilgili kurumlarca tasdikli sureti ile görevlendirilen kişilerle (antrenörler, liderler, eğitmenler...) yapılan sözleşmelerin fotokopisi.
 • Antrenörlerin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh adresleri; çalışıyor ise, mesleği ve iş adresleri.
 • İlave edilecek spor dalı Atıcılık ve Avcılık ya da Halk Oyunları ise, kulüp merkezinde bulundurulacak silahların cinsi, nevi ve miktarlarının belirtildiği, Emniyet müdürlüğünden alınan izin yazısı.
 • En son yapılan genel kurul sonuç bildirgesi. (Her sezon 1 defa)
 • Kulüp İmza sirküleri ve yetki belgesi (Her sezon 1 defa)

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Dilekçe
 • Kulüp tüzüğünün değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul kararı.
 • Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
 • Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
 • Kulüp Bilgi formu (Bilgisayarda doldurulacak -  3 adet)

 

İSİM-RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Dilekçe
 • Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı. (Karar defterinin tasdikli fotokopisi)
 • Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
 • Kulüp Bilgi formu (Bilgisayarda doldurulacak - 3 adet)
 • Not :Kulüpler tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden yeniden isim değişikliği yapamazlar.

NOT: Kulüp tescili ve branş ilavesi için gerekli olan evraklar elden teslim edilecektir. Kargo ve posta ile gönderilenler işleme alınmayacaktır.

 

 

LİSANS ÇIKARMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER   VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1

Kulüp sporcuları için sporcunun kulüp ile ilişkisini gösterir belge ferdi sporcular için ferdi sporcu olduğunu gösterir belge

1 Eski lisans
  2 2 Adet Fotoğraf  (Biometrik fotograf kabul edilmeyecektir)
3

- Sağlık Beyanı

- 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi

- Federasyonun vize için istemiş olduğu vize   ücretinin dekontu 

 

VİZE İŞLEMİNDE SAĞLIK RAPORU İSTEYEN BRANŞLAR

 • BASKETBOL
 • BUZ HOKEYİ
 • SUALTI SPORLARI
 • VOLEYBOL
 
2

 Sağlık Raporu (Aile hekimine Sağlık Raporu için sevk : E-Devlet - Spor Bilgi Sistemi - Uygulamaya Git - Sağlık İşlemleri - Sağlık Raporu İçin Sevk) 

Not: 18 yaşından küçükler velilerinin üzerinden e-devlete giriş yapacaktır.

İLK LİSANSDA (TESCİL) SAĞLIK BEYANININ YETERLİ OLDUĞU BRANŞLAR (Sağlık Beyanı)

 • BİLARDO
 • BOCCE, BOWLİNG VE DART
 • BRİÇ
 • E-SPOR
 • İZCİLİK
 • SATRANÇ
  TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
3

18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi

Kulüp Sporcusu ise kulüp yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış veli izin belgesi

Ferdi sporcu ise Velisi, Merkez İlçede bizzat il müdürlüğüne gelerek imza atacak. Eğer merkez ilçe dışında ise Velisi ilçe müdürlüklerinde imza atacak, ilgili memur yanımda imza atmıştır diye belirterek imzalayacaktır.

1

 Ayrılacağı Kulüpten Muvafakat ve Taahütname Belgesi

Gideceği Kulüpten Transfer Sözleşmesi 

   
4 Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 Kulüp sporcuları için sporcunun kulüp ile ilişkisini gösterir belge ferdi sporcular için ferdi sporcu olduğunu gösterir belge
5

3 adet fotoğraf (Biometrik fotograf kabul edilmeyecektir )

Not: sporcunun kulüple ve ferdi sporcu olduğunu gösterir belgeye 1 adet fotoğraf yapıştırılacaktır

 
  3

Sağlık Raporu (Aile hekimine Sağlık Raporu için sevk : E-Devlet - Spor Bilgi Sistemi - Uygulamaya Git - Sağlık İşlemleri - Sağlık Raporu İçin Sevk) 

Not: 18 yaşından küçükler velilerinin üzerinden e-devlete giriş yapacaktır.


 

YÜZME BİLDİĞİNE DAİR BEYAN

İstenen Branşlar

 • KANO
 • MODERN PENTATLON
 • RAFTİNG
 • TRİATLON
 • YELKEN
 • YÜZME
    4  Kimlik Fotokopisi
 
 
  5  3 Adet Fotoğraf (Biometrik fotograf kabul edilmeyecektir)
 
 
BÜTÜN EVRAKLAR TASDİKLİ MÜHÜRLÜ VE İMZALI OLACAKTIR.
ÖNEMLİ NOT: Kulüpler Son yapılan  Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ile Kulüp İmza Sirküleri ve Yetki Belgesini getirmek zorundalar, aksi taktirde işlemleri yapılmayacaktır.

NOT: KULÜP TESCILI VE BRANŞ ILAVESI IÇIN GEREKLI OLAN EVRAKLAR ELDEN TESLIM EDILECEKTIR. KARGO VE POSTA ILE GÖNDERILENLER IŞLEME ALINMIYACAKTIR.

NOT: KULÜP TESCILI VE BRANŞ ILAVESI IÇIN GEREKLI OLAN EVRAKLAR ELDEN TESLIM EDILECEKTIR. KARGO VE POSTA ILE GÖNDERILENLER IŞLEME ALINMIYACAKTIR.

NOT: KULÜP TESCILI VE BRANŞ ILAVESI IÇIN GEREKLI OLAN EVRAKLAR ELDEN TESLIM EDILECEKTIR. KARGO VE POSTA ILE GÖNDERILENLER IŞLEME ALINMIYACAKTIR.

NOT: KULÜP TESCILI VE BRANŞ ILAVESI IÇIN GEREKLI OLAN EVRAKLAR ELDEN TESLIM EDILECEKTIR. KARGO VE POSTA ILE GÖNDERILENLER IŞLEME ALINMIYACAKTIR.

MOTOSİKLET FEDERASYONU LİSANS İÇİN

60 YAŞ VE ÜSTÜ SPORCULARDAN SAĞLIK RAPORUNA İLAVE OLARAK;

 • EKOKARDİYOGRAFİ (EKO)
 • EFOR TESTİ
 • ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
 • YARIŞLARDA YARIŞABİLİR OLDUĞUNA DAİR İZİN RAPORU

OTOMOBİL SPORLARI LİSANS İÇİN

 • ADLİ SİCİL KAYDI
 • KARTİNG HARİCİ DİĞER BRANŞLARDA LİSAN ÇIKARACAK SPORCULAR SÜRÜCÜ BELGESİ FOTOKOBİSİ