SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI TARİHLERİ BELLİ OLDU

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen personellerin sınav tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, söz konusu personellerin belirtilen tarih ve saatte hazır olmaları gerekmektedir. Bu duyuru İlan tebliği hükmünde geçer, İlgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Sınavlar sözlü yapılacak olup, Bilişimci için sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır

9 MART 2018

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen personellerin sınav tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, söz konusu personellerin belirtilen tarih ve saatte hazır olmaları gerekmektedir. Bu duyuru İlan tebliği hükmünde geçer, İlgililere ayrıca tebligat yapılmaz. 

Sınavlar sözlü yapılacak olup, Bilişimci için sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır

UNVAN

TARİH VE SAAT

SINAV YERİ

Hizmet Alımı Güvenlik, Temizlik ve Destek

12 Mart 2018-13:30

Uluslararası Gençlik Merkezi

Hizmet Alımı Antrenörler ve Liderler

13 Mart 2018-13:30

Uluslararası Gençlik Merkezi