İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığımız Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve 2016-2017 yılını kapsayan "Türkiye ve Dünya'da İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı" raporuna göre internet ve sosyal medya kullanıcı sayısı büyük artış gösterdi. Türkiye'de internet kullanıcı sayısı, Ocak 2016'dan itibaren 2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 6 milyon kişi arttı.

24 OCAK 2018

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığımız Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve 2016-2017 yılını kapsayan "Türkiye ve Dünya'da İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı" raporuna göre internet ve sosyal medya kullanıcı sayısı büyük artış gösterdi. Türkiye'de internet kullanıcı sayısı, Ocak 2016'dan itibaren 2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 6 milyon kişi arttı.

Yayımlanan raporda, Dünya üzerinde en çok gençler tarafından kullanıldığı bilinen internet ve sosyal medyanın kavramsal anlamda tanımlanması, günümüzde internetin ve sosyal medyanın istatistiksel veriler ışığında Dünya ülkeleri ve Türkiye’de kullanım oranlarının karşılaştırılması, bu anlamda ülkeler arasında dijital alanlardaki farklılıkların ortaya konulması, Türkiye’nin internet ve başta sosyal medya olmak üzere dijital platformları kullanımı açısından Dünya ülkeleri arasındaki konumunun belirlenmesi ve sosyal medya mecralarının özellikle gençler arasında yaygınlaşmasının altında yatan nedenlerin teorik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Dünya genelinde, 2016 yılında internet kullanıcı sayısı 2015'e kıyasla yüzde 10 büyümeyle 354 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise yüzde 21 büyümeyle 482 milyon kişiye ulaştı.

İnternetin en yaygın kullanıldığı kıta yüzde 88 ile Kuzey Amerika olurken, internet kullanımının en az olduğu kıtalar yüzde 33 ile dünyanın en kalabalık bölgesi Güney Asya ve yüzde 29 ile Afrika olarak belirlendi.

Ülkelere bakıldığında internetin en yaygın kullanımı yüzde 99 ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülürken, bu ülkeyi, yüzde 93 ile Japonya ikinci, yüzde 92 ile Birleşik Krallık üçüncü sıradan takip etti. Türkiye'deki internet kullanımı oranı, yüzde 60 ile ortalamanın üzerinde yer aldı.

Sosyal medyaya günlük ortalama ayrılan zaman bakımından, yaklaşık 4 saatle Filipinler ilk sırada bulunurken, son sırada 40 dakika ile Japonya'nın olduğu görüldü. Türkiye'de sosyal medyaya ayrılan ortalama zaman 3 saat olarak saptandı.

- Bilgisayar başında günde ortalama 7 saat

Rapora göre Türkiye'de nüfusun yüzde 60'lık kısmını oluşturan 48 milyon kişi, aktif olarak internet ve sosyal medyayı kullanıyor. Ayrıca nüfusun yüzde 89 gibi büyük bir kısmını oluşturan 71 milyon mobil abonelik bulunmakla birlikte, sosyal medyaya mobilden bağlanan kişi sayısı 42 milyona denk geliyor.

Türkiye'nin yıllık dijital gelişimine bakıldığında Ocak 2016'dan bu yana internet kullanıcı sayısının yüzde 4 oranında büyüyerek 2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısının ise yüzde 14 oranında büyüyerek 6 milyon kişi arttığı görülüyor.

Türkiye'deki yetişkin nüfusun yüzde 95'i cep telefonu ve yüzde 75'i akıllı telefon kullanırken, dizüstü ya da masaüstü bilgisayar kullanım oranı yüzde 51, tablet kullanım oranı ise yüzde 17 olarak göze çarpıyor.

Gün içerisinde bilgisayar başında geçirilen zaman ortalama 7 saati bulurken, bireyler 3 saatini telefonla internete bağlanarak ve 3 saatini de sosyal medya platformlarında geçiriyor.

- Gelişmiş ülkelerde oranlar yüksek

Raporda ayrıca gelişmiş ülkelerde internet ve sosyal medya kullanım oranlarının yüksek olduğu, Afrika kıtası gibi gelişmemiş bölgelerde ise bireylerin interneti ve sosyal medyayı çok düşük düzeyde kullandıkları kaydedildi.

Rapora göre Türkiye'nin sosyal medya ve internet kullanım oranı, yüzde 60 ile, yüzde 46'lık Asya ve yüzde 76'lık Avrupa kıtasının arasında ortalama bir değerde bulunuyor. Türkiye'nin yıllık dijital gelişim istatistiklerine göre seneler geçtikçe internet ve sosyal medya kullanım düzeyi artarken, ileriki dönemlerde Avrupa ve Asya'daki gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaşacağı öngörülüyor.

- Türkiye'de gençlik yaşı 14-29

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan diğer bir rapor "Du¨nya u¨lkeleri ulusal genc¸lik stratejileri"ne göre Türkiye'de, genc¸lik politikalarının hedef grubu 14-29 yas¸ aralıgˆındaki bireyler olarak kabul ediliyor.

Raporda yer alan 2016 yılı Eurostat verilerine göre, genc¸ nu¨fusun toplam nüfusa oranı en yüksek olan ülke, yüzde 25,9 ile Azerbaycan iken, Türkiye yüzde 24,3 ile 2. sırada yer alıyor. Bu oranın en du¨s¸u¨k oldugˆu u¨lke ise yüzde 13,5 ile Gu¨ney Kore olarak göze çarpıyor.

Raporda ayrıca Tu¨rkiye'nin, Ulusal Ajans programları yu¨ru¨tmekte ve projeleri yu¨ru¨ten bireyleri ve grupları desteklemekte olduğu, yu¨ru¨tu¨len aktiviteler ve Du¨nya Birligˆi Egˆitim ve Genc¸lik Programları'na Tu¨rk vatandas¸larının katılımı bakımından 33 u¨lke arasında en bu¨yu¨k bu¨tc¸eye sahip 3. u¨lke olarak göze çarptığı kaydedildi.